Verschillende onderzoeken

Lees hieronder meer over de verschillende gezondheidsbeoordelingen waarvoor u bij ons terecht kan.

Ontdek onze opleidingen

Welke verschillende vormen van gezondheidsbeoordeling zijn er?

Welke verschillende vormen van gezondheidsbeoordeling zijn er?

Waarom?

De bepalingen in Boek I, titel 4 uit de Codex van 28 april 2017 betreffende het medisch toezicht, hebben tot doel de gezondheid van de werknemers te behouden en te bevorderen door risico’s te voorkomen.

Het medisch toezicht heeft tal van voordelen, zowel voor werknemer als werkgever. Door middel van de periodieke onderzoeken kan men de gezondheid van elke werknemer opvolgen en bevorderen. Zowel werknemer als werkgever zijn hiermee gebaat. Het staat immers als een paal boven water dat gezonde mensen productiever zijn en minder afwezig zijn wegens ziekte. Op individueel niveau kunnen we door regelmatige medische contacten bewustwording en inzicht in de eigen gezondheid creëren. De drempel naar zowel administratieve als medische steun kan worden verlaagd, zo kunnen we bvb. helpen om een aanvraag voor een beroepsziekte in te dienen, maar kunnen we ook doorverwijzen naar de curatieve sector. Op groepsniveau kunnen (anonieme!) resultaten bijdragen aan het bedrijfsbeleid: de maatregelen voor preventie kunnen bvb. worden bijgesteld. Op deze manier kunnen we vroegtijdig actie ondernemen en verdere schade voorkomen en/of beperken. In de eerste plaats hebben we aandacht voor beroepsgebonden aandoeningen, maar ook de zorg voor het algemeen welbevinden voor zowel werknemer als werkgever vinden we belangrijk! Onze expertise laat ons toe beide belangen op een neutrale manier te verdedigen en de neuzen in dezelfde richting te helpen richten. En u bent ook gewoon wettelijk in orde!

Voor wie?

Aan de hand van een risicoanalyse stelt de werkgever een lijst op van de werknemers die periodiek een gezondheidsbeoordeling dienen te krijgen. De toegekende risico’s kunnen zowel van chemische, biologische, of fysische aard zijn.
De werkgever dient deze lijst van onderworpen werknemers voor te leggen aan de preventieadviseur-arbeidsarts, voor advies en bij het jaaractieplan te voegen.

Elke werknemer met een bepaald beroepsrisico moet dus wettelijk verplicht langskomen bij de arbeidsarts. Deze werknemer is zoals dat heet ‘onderworpen’ aan het medisch toezicht. Ook bepaalde werknemerscategorieën zoals jongeren, zwangeren, …  moeten een preventief medisch onderzoek ondergaan.

Soorten medisch toezicht

Vóór aanvang van werk


Tijdens werk


Tijdens ziekte


Bij werkhervatting


En verder