Tuberculose

Tuberculose of kortweg TBC is een besmettelijke ziekte, veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis, die de longen en soms ook andere organen aantast (nieren, hersenen, huid, lymfeklieren,…). Lees hieronder meer over het ziektebeeld en de Mantouxtest.

Ontdek onze opleidingen

Tuberculose Mantouxtest

Tuberculose Mantouxtest
Ziektebeeld

Tuberculose is nog steeds één van de belangrijkste en meest frequent voorkomende geregistreerde infectieziektes. De tijd tussen infectie en eerste ziekteverschijnselen varieert van 8 weken tot levenslang. Ongeveer 10-15 % van de besmette personen ontwikkelt gedurende het leven een actieve tuberculose. Bij de andere personen blijft de bacterie latent aanwezig in het lichaam, maar is men niet ziek. Tuberculose wordt uitsluitend overgebracht via de lucht. Kleine druppeltjes die de bacteriën bevatten worden ingeademd. Deze ontstaan bij hoesten, niezen, lachen of zingen. De ziekteverschijnselen zijn meestal weinig typisch, vermoeidheid, lusteloosheid, vermagering en nachtelijk zweten. Bij longtuberculose bestaat meestal een aanhoudende hoest met ophoesten van slijm en eventueel zelfs bloed. Een zieke is besmettelijk als bij onderzoek van de fluimen de bacteriën aangetoond worden, de zogenaamde “open tuberculose”. De ziekte kan volledig genezen worden met specifieke antibiotica, de tuberculostatica, die minstens 6 maanden geslikt moeten worden. Er bestaat een BCG-vaccin dat een levende maar verzwakte stam bevat (Bacille Calmette Guérin). Dit wordt in België niet aanbevolen, noch toegepast.

Mantouxtest – Tuberculine Intradermotest

De tuberculinetest volgens de Mantoux-methode is een test die aantoont of een persoon besmet is met tuberculose of niet. Bij deze test wordt een heel kleine hoeveelheid vloeistof (tuberculine) in de huid, dus niet in de spier of onderhuids, in de voorarm ingespoten. Drie dagen na het zetten van de test, dient het resultaat geëvalueerd te worden. Deze test is niet gevaarlijk, ook niet voor jonge kinderen of zwangere vrouwen.

Er zijn 3 mogelijkheden bij aflezing van de test:

  1. Het resultaat is negatief wanneer er geen duidelijke reactie voelbaar is.
  2. Het resultaat is twijfelachtig wanneer er een lichte en kleine verhevenheid voelbaar is op de arm. De test dient herhaald te worden na minstens 2 maanden.
  3. Het resultaat is positief wanneer er een duidelijke verhevenheid en eventueel verharding van de huid voelbaar is. Dan is er contact geweest met iemand die TBC had. Er dient een röntgenfoto van de longen genomen te worden. Bij een afwijkende longfoto zal er voor minstens 6 maanden een behandeling met tuberculostatica dienen te gebeuren.