Wat is het nut van een bedrijfsbezoek ?

Het periodieke (meestal jaarlijks) bedrijfsbezoek wordt voorzien door de “Wet Welzijn" (1996-1998) en dient ertoe om u te laten bijstaan door uw externe dienst Mediwet. Tijdens dit bedrijfsbezoek wordt u ingelicht over de regelgeving inzake welzijn op het werk (veiligheid, ergonomie, psychosociaal welzijn, arbeidshygiëne en gezondheid). U krijgt vervolgens onze adviezen in verslagvorm toegezonden. Wij maken tevens van de gelegenheid gebruik om de nodige administratieve formaliteiten te overlopen.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

    Contacteer ons