Wat gebeurt er precies tijdens het gezondheidstoezicht in het tussenliggende jaar?

Door middel van een specifieke –risicogebonden- ontworpen vragenlijst, het uitvoeren van bijkomende testen afhankelijk van de risico’s op de werkpost én een persoonlijk gesprek wordt de gezondheid van de werknemer door de verpleegkundige deskundig opgevolgd.
Bij wijziging van de gezondheidstoestand, gelinkt aan de risico’s op het werk of als de werknemer dit vraagt, zal de werknemer ook tussentijds door de arbeidsarts onderzocht worden.

Bijhorende vragen:

Wat wordt precies bedoeld met 'nieuwe periodiciteit'?

Betekent de nieuwe periodiciteit dat de werknemers maar om de 2 jaar op onderzoek gaan?

Kan mijn werknemer nog een medisch onderzoek aanvragen als hij daar nood aan heeft?

Hebben deze wijzigingen een invloed op uw dienstverlening aan mij?

Voor wie is de ‘nieuwe periodiciteit’ niet van toepassing?

Waarom is deze nieuwe regeling rond periodiciteit ontstaan?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

    Contacteer ons