Waarom is deze nieuwe regeling rond periodiciteit ontstaan?

Enerzijds is het beroep arbeidsarts de laatste jaren een knelpuntberoep geworden, waardoor de artsen meer onder druk kwamen te staan om alle periodieke onderzoeken op tijd uit te voeren.

Anderzijds heeft de functie van de arbeidsarts een andere invulling gekregen. De wetgever is van mening dat de arbeidsarts meer tijd moet kunnen steken in niet-periodieke onderzoeken en meer energie in preventieactiviteiten binnen de ondernemingen. Door de invoering van de nieuwe periodiciteit kan de arbeidsarts zich meer focussen op andere onderzoeken zoals spontane raadplegingen, werkhervattingsonderzoeken, re-integratieonderzoeken, onderzoeken rond moederschapsbescherming, aanwervingsonderzoeken enz.

Bijhorende vragen:

Wat wordt precies bedoeld met 'nieuwe periodiciteit'?

Betekent de nieuwe periodiciteit dat de werknemers maar om de 2 jaar op onderzoek gaan?

Wat gebeurt er precies tijdens het gezondheidstoezicht in het tussenliggende jaar?

Kan mijn werknemer nog een medisch onderzoek aanvragen als hij daar nood aan heeft?

Hebben deze wijzigingen een invloed op uw dienstverlening aan mij?

Voor wie is de ‘nieuwe periodiciteit’ niet van toepassing?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

    Contacteer ons