Hebben deze wijzigingen een invloed op uw dienstverlening aan mij?

Jazeker, maar enkel in positieve zin. De arbeidsartsen kunnen ten gevolge van deze nieuwe periodiciteit meer ingezet worden voor meerwaardeonderzoeken, bezoeken aan werkplaatsen en werkposten, uitwerken van specialistische adviezen en het uitvoeren van aangevraagde re-integratieonderzoeken.

 

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

    Contacteer ons