Wat wordt precies bedoeld met ‘nieuwe periodiciteit’?

Het uitgangspunt van het nieuwe KB is dat de frequentie van het periodiek gezondheidstoezicht in grote mate behouden blijft, doch dat de invulling ervan zal worden aangepast. Op een aantal uitzonderingen na zal er voor werknemers onderworpen aan het gezondheidstoezicht nog steeds elk jaar een medische tussenkomst gebeuren, maar deze tussenkomst zal niet steeds bestaan uit een medisch onderzoek door de preventieadviseur-arbeidsarts.

Bijhorende vragen:

Betekent de nieuwe periodiciteit dat de werknemers maar om de 2 jaar op onderzoek gaan?

Wat gebeurt er precies tijdens het gezondheidstoezicht in het tussenliggende jaar?

Kan mijn werknemer nog een medisch onderzoek aanvragen als hij daar nood aan heeft?

Hebben deze wijzigingen een invloed op uw dienstverlening aan mij?

Voor wie is de ‘nieuwe periodiciteit’ niet van toepassing?

Waarom is deze nieuwe regeling rond periodiciteit ontstaan?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

    Contacteer ons