Voor wie is de ‘nieuwe periodiciteit’ niet van toepassing?

Werknemers die blootgesteld zijn aan ioniserende stralingen, KMR-stoffen die kankerverwekkend, mutageen, of nadelig voor de voortplanting kunnen zijn, werknemers die blootgesteld worden aan een dagelijkse blootstelling lawaai > of gelijk aan 87 dB(A) of piekgeluidsdruk van 140 dB en werknemers die werken in een hyperbare omgeving (duikwerkzaamheden of werkzaamheden in persluchtcaissons), blijven onderworpen aan het jaarlijks periodiek onderzoek. Een gedetailleerd overzicht vindt u hier.

Bijhorende vragen:

Wat wordt precies bedoeld met 'nieuwe periodiciteit'?

Betekent de nieuwe periodiciteit dat de werknemers maar om de 2 jaar op onderzoek gaan?

Wat gebeurt er precies tijdens het gezondheidstoezicht in het tussenliggende jaar?

Kan mijn werknemer nog een medisch onderzoek aanvragen als hij daar nood aan heeft?

Hebben deze wijzigingen een invloed op uw dienstverlening aan mij?

Waarom is deze nieuwe regeling rond periodiciteit ontstaan?


Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

    Contacteer ons