Wat zegt de wetgeving inzake het medisch toezicht over het bewerken, behandelen en verhandelen van onverpakte voedingswaren en levensmiddelenhygiëne?

Het verplicht gezondheidstoezicht voor werknemers die rechtstreeks in contact komen met voeding is opgeheven sinds 1/01/2016. Met andere woorden, zij moeten niet meer op jaarlijks medisch onderzoek komen bij de arbeidsarts als ze enkel het risico contact met voeding hebben.

In plaats daarvan moet de werkgever voor deze werknemers minstens om de 5 jaar een risicoanalyse uitvoeren over het welzijn op het werk en moeten er verplichte opleidingen inzake deze risico’s voorzien worden. De nadruk ligt hierbij op de risico’s van de voeding voor de werknemers zelf (bv. contact met allergenen), niet op de voedselveiligheid en HACCP.

Om u hierbij te ondersteunen organiseert Mediwet een workshop waarbij u een tool (checklist) krijgt aangeboden en toegelicht om zelf de risicoanalyse te kunnen uitwerken, wat de inhoud van een gepaste opleiding kan zijn en hoe Mediwet u bij dit alles verder kan ondersteunen.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

    Contacteer ons