Wat zegt de wetgeving inzake het medisch toezicht over het bewerken, behandelen en verhandelen van onverpakte voedingswaren en levensmiddelenhygiëne?

Het verplicht gezondheidstoezicht voor werknemers die rechtstreeks in contact komen met voeding is opgeheven sinds 1/01/2016. Met andere woorden, zij moeten niet meer op jaarlijks medisch onderzoek komen bij de arbeidsarts als ze enkel het risico contact met voeding hebben.

In plaats daarvan moet de werkgever voor deze werknemers minstens om de 5 jaar een risicoanalyse uitvoeren over het welzijn op het werk en moeten er verplichte opleidingen inzake deze risico’s voorzien worden. De nadruk ligt hierbij op de risico’s van de voeding voor de werknemers zelf (bv. contact met allergenen), niet op de voedselveiligheid en HACCP.

Om u hierbij te ondersteunen organiseert Mediwet een workshop waarbij u een tool (checklist) krijgt aangeboden en toegelicht om zelf de risicoanalyse te kunnen uitwerken, wat de inhoud van een gepaste opleiding kan zijn en hoe Mediwet u bij dit alles verder kan ondersteunen.

OPGELET! Er verandert niets aan het medisch attest vereist voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dit attest is drie jaar geldig en wordt door een arts afgeleverd. Dit behoort echter niet tot de wettelijk verplichte taak van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. 

OPGELET! Ook dit attest zou mogelijk op korte termijn niet meer nodig zijn na overleg tussen FAVV en Hoge Gezondheidsraad (HGR).

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

    Contacteer ons