Mijn beeldschermwerkers zijn nog nooit op medisch gezondheidstoezicht moeten gaan, nochtans zijn zij ook blootgesteld aan risicofactoren: bv. beeldschermwerk of psychosociale lasten. Is bij hen een gezondheidstoezicht aangewezen of niet?

Uw beeldschermwerkers dienen niet op gezondheidstoezicht te komen aangezien de risico’s beeldschermwerk en psychosociale lasten niet gekoppeld zijn aan een periodiek onderzoek.

Voor het beeldschermwerk dient u wel een risicoanalyse van de werkposten uit te voeren.
U kan hiervoor een beroep doen op Mediwet. 

Hetzelfde geldt voor de psychosociale risico’s, hiervoor dient u ook een risicoanalyse uit te voeren.
Mediwet kan u hiervoor bijstaan met de nodige documenten en hulpmiddelen.

Contacteer ons via info@mediwet.be.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

    Contacteer ons