Wat is een jaaractieplan (JAP) en/of een globaal preventieplan (GPP)?

In het jaaractieplan (JAP) leggen bedrijven hun preventieve acties vast. Het globaal preventieplan (GPP) bevat de grote lijnen van het preventiebeleid voor een termijn van 5 jaar. In het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem dienen werkgevers deze twee plannen op te maken.

Het JAP geeft een gedetailleerd verslag van de preventiemaatregelen die in dat jaar moeten worden gerealiseerd. Het JAP beschrijft de specifieke uitwerking van de maatregelen uit de risicoanalyse die vooropgesteld werden in het GPP.

Concreet dient het minimum volgende zaken te bevatten:

  1. De prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgend dienstjaar;
  2. De middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
  3. De opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
  4. De aanpassingen die aangebracht moeten worden aan het GPP:
  • gewijzigde omstandigheden;
  • de ongevallen en incidenten die zich in de onderneming of instelling hebben voorgedaan;
  • het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het voorbije dienstjaar;
  • de adviezen van het CPBW tijdens het voorbije dienstjaar.

Het JAP moet ten laatste op 1 november worden voorgelegd aan het Comité Preventie en Bescherming op het Werk.

Bij afwezigheid van het Comité wordt deze respectievelijk vervangen door de syndicale afvaardiging of door de werknemers. Het JAP mag niet in uitvoering worden gebracht voordat het CPBW (syndicale afvaardiging of werknemers) zijn advies heeft verstrekt. 

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

    Contacteer ons